23.10.2019

Lappeenrannan monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin valmistelun asiantuntijatyö valmistumassa loppuvuoden 2019 aikana

Kisapuiston jäähalli ja tekojäärata ilmasta kuvattuna

Lappeenrannan kaupunki valmistelee parhaillaan vuoden 2020 talousarviota ja lähivuosien investointiohjelmaansa. Liikuntarakentamishankkeista suurimpina hankkeina investointiohjelmasta päätettäessä ovat jäähallia koskeva ratkaisu ja sisäliikuntahallihanke.

Jäähallia koskien on valmisteltavana kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kolme (3) vaihtoehtoa: nykyisen jäähallin peruskorjaus tai uusi monitoimiareena Kisapuistoon tai keskustan alueelle Lappeenkadulle. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n projektijohtaja Ilkka Oksmanin mukaan kunkin kolmen vaihtoehdon selvittämistä ja kustannuslaskentaa on tehty samanaikaisesti kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella.

– Vaihtoehdoista tarvittava tieto ja aineisto päätöksentekoa varten valmistuvat loppuvuoden aikana.

Nykyisen jäähallin katon korjauksen ja hallin muun talotekniikan sekä rakenteiden korjauskustannuksia on selvitetty vuosien 2017–2019 aikana. Peruskorjauksen alustava kustannusarvio on noin 16,3–17,3 miljoonaa euroa.

– Varsinaista tarkkaa hankesuunnitelmaa vanhan jäähallin peruskorjauksen osalta ei ole tehty. Katon korjauksen ja muiden peruskorjaustarpeiden osalta on kuitenkin teetetty laajalti konsulttiselvityksiä ja tutkimuksia, joiden perusteella on saatu alustava hinta-arvio peruskorjaukselle. Kuntotutkimuksiin liittyen tehdään vielä sisäilmaselvitys, joka on mahdollista tehdä vasta talviolosuhteissa.

– Kaupungin toimitilatoimikunta linjasi keskiviikkona 23.10. kokouksessaan, että varsinaista tarkkaa hankesuunnitelmaa jäähallin peruskorjauksen osalta ei tehdä, koska tähän mennessä tilattu ja saatu tutkimustieto on jo riittävä päätöksenteon kannalta. Kaupunginvaltuusto päättää, ryhdytäänkö peruskorjauksen hankesuunnittelua tekemään.

Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin investointi- ja rahoitusasiantuntijaksi valittiin vuoden 2019 alussa SRV Rakennus Oy. Sen tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttämällä tavalla toteutus- ja rahoitusmallit monitoimiareenalle Lappeenkadulla ja Kisapuistossa sekä tehdä sisäliikuntahallista vastaavanlainen valmistelu.

– Tavoiteaikataulun mukaan SRV Rakennus Oy:n konsulttityön piti valmistua lokakuun loppuun mennessä. Valmistelutyötä on kuitenkin päätetty kaupungin ja SRV:n osalta vielä jatkaa joulukuun loppupuolelle asti. Hankkeet ovat laajoja ja niihin liittyy edelleenkin avoinna olevia, varmistettavia asioita esimerkiksi rahoitukseen ja myös liikennejärjestelyjen sekä infrakustannusten laskennan osalta, Oksman sanoo.

Kaupungin toimitilatoimikunta antoi kesäkuussa 2019 konsultille toimeksiannon selvittää mahdollisuuksia monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin investointikustannusten pienentämiseen. Oksman kertoo, että samalla on laskettu ja tarkistettu myös katuverkon muutosten ja muun infran kustannusten alentamisen mahdollisuuksia.

– Areenaa on tarkasteltu niin, että katsojamäärä areenassa olisi noin 5000 henkeä alkuperäisen 5500 hengen sijaan. Aitioita olisi noin 20 kappaletta ja areena sijoitettaisiin Lappeenkadulle niin, ettei kadun kattavaa kansirakennetta tarvita. Areena olisi edelleen toiminnallisesti hyvin monipuoliseen tapahtumatoimintaan soveltuva ja eri käyttötarkoituksiin nopeasti muuntuva tapahtumatila.

– Myös sisäliikuntahallia on tarkasteltu edullisen rakentamisen toimintamallin näkökulmasta, mutta kuitenkin niin, että toiminnallisesti ja käyttömenojen osalta halli vastaisi alkuperäisiä tavoitteita. Lisäksi siihen kuuluisivat mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä hankesuunnitelmaa paremmat toiminnalliset tilat eri liikuntalajeille.

Areenan ja sisäliikuntahallin investointikustannusarviot, rahoitukseen liittyvät asiat sekä muut hankkeisiin liittyvät infrakustannukset ovat valmistumassa päätöksentekoa varten loppuvuoden aikana.

Kaupungin oman valmistelutyön ja SRV Rakennus Oy:n asiantuntijatyön valmistuttua kaupunginvaltuusto päättää, korjataanko vanha pääjäähalli vai toteutetaanko uusi monitoimiareena ja mihin se sijoitetaan. Kaupunginvaltuusto päättää myös sisäliikuntahallin mahdollisesta toteuttamisesta ja toteutusmallista rahoituksineen sekä hallin sijaintipaikasta.

Kaikki aiemmin vuonna 2018 valmisteltu monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin valmisteluaineisto on julkista ja vapaasti luettavissa kaupungin verkkosivustolla. Sivustoa päivitetään työn edetessä sitten, kun uutta aineistoa valmistuu.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen ja kaupungin toimitilatoimikunnan pj. Risto Kakkola,
puh. 040 763 5780,

Lappeenrannan Toimitilat Oy, projektijohtaja Ilkka Oksman,
puh. 0400 753 504

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Ajankohtaista

Siirry uutisarkistoon
  • Näytä lisää